کارخانه پارس آذر شیمی

  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 35 - شهرک صنعتی عباس آباد - بلوار ابن سینا - خ. دلگشا - بعد از چهارراه اول
کلمات کلیدی :

رنگ

ارزیابی