دکتر حسین پورکلباسی

  • مدیر - حسین پورکلباسی
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - بیمارستان ایرانمهر - ک.پ : 1949913413