ثامن الائمه - شعبه سرخه - کد 56

  • سمنان - سمنان - سرخه - م. ولی عصر
  • ،