ثامن الائمه - شعبه حافظ شمالی - کد 171

  • گلستان - گنبد کاووس - م. امام خمینی - چهارراه دارایی