هایدا - شعبه 3

  • مدیر - علی فرزامی
  • تهران - منطقه 2 - م. کاج - ک.پ : 1998613131
کلمات کلیدی :

اغذیه

|

پیتزا

|

رستوران

ارزیابی