ایران - صالحی - کد 4146

  • مدیر - عبدالرضا صالحی
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان کارگر جنوبی و منیری جاوید (اردیبهشت) - پ. 1105 - ط. دوم - ک.پ : 1314913631
ارزیابی