همراه گشت (مدارس)

  • تهران - منطقه 5 - شهر زیبا - روبروی پارک کودک
  • ،