ثامن الائمه - شعبه بهمن یار - کد 261

  • کرمان - کرمان - م. آزادی - نبش پاساژ حافظ