بانک قوامین - شعبه پزشکان - کد 3448

  • آذربایجان شرقی - تبریز - شریعتی جنوبی - بین صائب و پاستور