شهیدبهشتی

  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - تقاطع خیابان یاسمی