ثامن الائمه - شعبه امام خمینی - کد 220

  • خوزستان - دزفول - طالقانی - بین چهارراه آفرینش و هجرت - روبروی دبیرستان پیشگام