پارمدیک (تخت اتاق عمل)

  • مدیر - محسن میرصدرایی
  • تهران - منطقه 6 - وصال شیرازی - پ. 65 - ط. اول - ک.پ : 1416863153