بانک قوامین - شعبه امام حسین - کد 4065

  • آذربایجان غربی - ارومیه - م. امام حسین - خ. حب النقی - پ. 24
  • ، ،