صادقی

  • مدیر - علی صادقی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - تیمچه حاجب الدوله - پاساژ زاویه - ط. دوم - واحد 35 - ک.پ : 11618
ارزیابی