بانک قوامین - شعبه طالقانی ارومیه - کد 4067

  • آذربایجان غربی - ارومیه - طالقانی - روبروی کوی شهرام - پ. 115
  • ،