آزاد تهران شمال - دانشکده علوم پایه و فیزیک

  • تهران - منطقه 4 - م. هروی - ک. مجران جنوبی - بوستان دهم