اصغری (چین)

  • مدیر - مجید اصغری
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار کویتی ها - بازار جعفری - پ. 174 - ک.پ : 1161633418
ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.