ثامن الائمه - شعبه رجایی - کد 41

  • خراسان رضوی - مشهد - رجایی - نبش حر 13