بانک قوامین - شعبه خیام ارومیه - کد 4240

  • آذربایجان غربی - ارومیه - خیام جنوبی - نرسیده به فلکه جهاد - پ. 297