تسهیل ماشین صنعت

  • شرکت - خسرو مددی
  • تهران - منطقه 6 - بهشتی (عباس آباد) - خ. سرافراز - ک. اول - پ. 12 - ط. اول
  • ، ،
  • ،
کارخانه - جمعی

ایران - تهران - شهر ری - شمس آباد - شهرک صنعتی - بلوار سروستان - بلوار مهستان - گلسرخ 10 - جنب ایزوفام
)
ارزیابی