شانس - ش. 2

  • مدیر - نوراله نوری زاده
  • تهران - منطقه 6 - استادنجات الهی (ویلا) - نرسیده به خیابان سمیه - پ. 91 - ک.پ : 1599963711
کلمات کلیدی :

اغذیه

|

پیتزا

|

رستوران

ارزیابی