تک تاج

  • مدیر - تاجیک
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - تقاطع خیابان سهروردی - ساختمان 123 - ک.پ : 1551617314