دکتر رضا کارخانه

  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - بالاتر از جهان کودک - برج نگین - واحد 407 - ک.پ : 1969734711
مستقردر :

بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی