مکتب الزهرا

  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - سرآسیاب دولاب - م. بهبهانی - ک. شهیدکندی - چهارراه حاجی قربانی