بانک مرکزی - خزانه جواهرات ملی

  • تهران - منطقه 12 - فردوسی - نرسیده به چهارراه استانبول