سازمان اقتصاد اسلامی ایران

  • تهران - منطقه 12 - فردوسی - ک. ملکی - ک.پ : 1144814151
  • ،
ارزیابی
تقديروتشكرازكاركنان داوود : تقديروتشكرازكاركنان
باعرض سلام درموردپرداخت وام هاي تقويت به صندوق ها دقت بيشتري شودوصندوق هايي كه درمناطق محروم واقع شده موردحمايت نيستندوبهدليل پرداخت وام هاي قرض الحسنه مراجعه كنندگان زيادي دارندوصندوق قادربه پرداخت وام به همه اعضانيست وسازمان هم لطف كمي نسبت به صندوق هاي محروم داردو نسبت به پرداخت وام هاي تقويت دقت بيشتري شود ليكن صندوق قرض الحسنه علي بن ابيطالب سامان واقع دراستان چهارمحال وبختياري روزبه روزدرحال پيشرفت بهتراست وعده اي هستندكه درموردفعاليت چشمگيرصندوق درحال كارشكني وسم پاشي هستندوماعاجزانه ازسازمان درخواست داريم معقولانه عمل كرده ويك طرفه به قاضي نروندوماخواهشمنديم نسبت به پرداخت وام تقويت به اين صندوق مبلغ يك ميلياردريال رااختصاص دهيد تامشكلات عديده مردم محروم منطقه راحل نماييم 0باتشكر هيئت مديره صندوق قرض الحسنه علي بن ابيطالب سامان