دانشگاه خوارزمی - دانشکده مدیریت

  • تهران - منطقه 6 - سیمه نرسیده به استادنجات الهی (ویلا) - نبش بن بست بهار - پ. 2 - ک.پ : 1599973713