بانک ملی - شعبه وزارت دارایی استان تهران - کد 1204

  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - نبش خیابان حصاری (رازان جنوبی) - ساختمان وزارت دارایی - ک.پ : 1548944913
  • ، ،