امامزاده قاضی الصابر

  • تهران - منطقه 3 - ده ونک - خ. امامزاده
کلمات کلیدی :

امامزاده

|

زیارت

|

زیارتگاه

ارزیابی