صنعت هوایی و مواد ترکیبی فجر

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 5 - روبروی سه راه شیشه مینا