ثامن الائمه - شعبه طلاب - کد 10

  • خراسان رضوی - مشهد - 30 متری طلاب - نبش شهیدمفتح 24