کارخانه ساری پویا

  • مدیر - سالک فرد
  • تهران - منطقه 20 - کهریزک - شورآباد - خ. مهدی آباد - خ. عبدل آباد - خ. مفتح - روبروی بنگاه سرد باقری
ارزیابی