پرویز

  • مدیر - فریبرز حاجبی قره شیران
  • تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - بلوک 2 شرقی - نیم طبقه اول - پ. 315 - ک.پ : 11156