رایتک

  • تهران - منطقه 6 - ایرانشهر جنوبی - ک. جلیلی - پ. 4

رایتک در یک نگاهاین واحد شغلی با بیش از پنج سال فعالیت در زمینه ماشینهای اداری آماده همکاری با همکاران و همچنین ارگان ها و نهادهای دولتی می باشد.
ارزیابی