بانک قوامین - شعبه کردکوی - کد 28215

  • گلستان - کردکوی - ولی عصر - نرسیده به میدان معلم - نبش کوچه حجتی
  • ،