شرکت تالیا سبز

  • مدیر - پیش بین
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - ک. دهم - پ. 24
  • ،
ارزیابی