ثامن الائمه - شعبه شهدای مهر - کد 15

  • خراسان رضوی - سبزوار - جاده تهران - روستای مهر - کیلومتر 45