منطقه 8 مخابراتی - شهدای 7 تیر

  • تهران - منطقه 6 - مفتح (روزولت) جنوبی - نرسیده به میدان 7 تیر - خ. شیرودی - خ. گیتی - ک.پ : 1584814411
  • ، ، ، ،