دکتر اله قلی رادایی

  • مدیر - اله قلی رادایی
  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - خ. یاسمی - بیمارستان سوانح سوختگی مطهری - ک.پ : 1996714353