بانک ملی - شعبه تهرانپارس - کد 215

  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه دوم - شماره 160 و 162 - ک.پ : 1653989486
  • ،