بانک قوامین - شعبه عطایی - کد 4417

  • آذربایجان غربی - ارومیه - عطایی