ایستگاه 41 حریق

  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - م. پاستور - خ. آذربایجان - چهارراه فلسطین
  • ،