سینما اروپا

  • مدیر - محمد پورتقی
  • تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از خیابان سعدی - جنب پاساژ اروپا - ک.پ : 1143915989
ارزیابی