کاخ موزه ملت

  • تهران - منطقه 1 - فلاحی (زعفرانیه) - خ. طاهری - کاخ سعدآباد - ک.پ : 1989643884

کاخ موزه ملت در یک نگاهاین کاخ برای اسکان خانواده محمدرضا در مجموعه سعدآباد ساخته شده است. آثار مجموعه در این کاخ موزه شامل فرش های نفیس و یا ارزش ایرانی ، اشیاء و چینیآلات خارجی و اموال خاندان سلسله پهلوی میباشد.
ارزیابی