بانک قوامین - شعبه میدان بسیج - کد 6132

  • خوزستان - اهواز - امانیه - خ. اصلی - بین خیابان منصفی و سقراط - جنب بانک رفاه