شرکت لیان الکترونیک (کنترل ولتاژ)

  • مدیر - محمدکاظم غلامی
  • بوشهر - بوشهر - حافظ - خ. برازجانی ها - جنب تراشکاری نجات - ساختمان خلیجی