شرکت خطوط خمسه - نمایندگی ایران مشعل

  • مدیر - عبدالمجید خمسه
  • زنجان - زنجان - شهدا - ک. قاضی لو - ساختمان نوری - پ. 32 - ط. سوم