قدوسی

  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. امام حسین - خ. خانلری