فرید ابزار

  • تهران - منطقه 12 - امام خمینی - روبروی پارکینگ وزارت امور خارجه - پاساژ ایران (مظاهری) - طبقه همکف - ک.پ : 1114665544

فرید ابزار در یک نگاهکپسول های صنعتی و پزشکی،گازهای طبی و صنعتی،سیتمهای جوش وبرش گرم،هوا وگاز،مانومتر ورگلاتور های طبی و صنعتی
مدیر فروش - شیرین کام

ایران - تهران - ک.پ : 1114665544
)
ارزیابی