میلیونر

  • مدیر - سیاوش شریف پور
  • آذربایجان غربی - بوکان - بلوار کردستان - روبروی سه راه سنگینی - ساختمان دکتر ضیایی